Ahlsell köper PJ-Control Oy

Ahlsell Oy har tecknat avtal om förvärv av PJ-Control Oy, ett företag med inriktning mot elindustriautomation, med en årlig omsättning om cirka 7,5 MEUR.

PJ-Control är ett bolag med starkt fäste i Helsingforsområdet, med försäljning till kunder främst inom industrisegmentet, samt underhålls- och maskinproduktionsleverantörer. PJ-Control har femton anställda i sin filial i Vanda.
– Detta förvärv stärker Ahlsells position inom elautomation i Finland och ger våra kunder i området ännu högre tillgänglighet till vårt breda sortiment av produkter och tjänster.”, säger Mika Salokangas, verksamhetschef för Ahlsell i Finland.
Tillträde planeras ske under januari 2019 och förvärvet förväntas få en marginell positiv påverkan på koncernens resultat 2019.

Comments are closed.