44 miljoner: En julklapp som heter duga

Glädjen är stor på Högskolan Väst. Nu kan högskolan än mer kraftfullt vara med och stärka svensk industri. I dagarna beviljades samtliga ansökningar till finansiären KK-stiftelsen vilket innebär ytterligare drygt 44 miljoner kronor till forskning inom teknik och lärande – en kombination som ska göra att forskningsresultaten snabbare omsätts till nytta för industrin.


En del av stödet går till forskning som ska utveckla samarbetet mellan människa och robot

– Det känns förstås som en extra bra julklapp, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus. Detta stöd och förtroende stärker oss mycket och vi kan nu med full kraft vara med och bidra till svensk industriell hållbar utveckling och tillväxt. Kombinationen av teknik och lärande ser både företagen och vi som otroligt spännande, nytt och attraktivt.
Högskolan Väst etablerade 2018 forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, under en tioårsperiod ska utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Satsningen bygger på två av högskolans sedan tidigare starka forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – och den starka samverkan som finns med industrin.
Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom de tre kärnområdena Produktionsprocesser, Produktionssystem samt Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL). För andra året i rad har högskolan nu beviljats stöd för samtliga insatser, något som är ovanligt. Den totala summan som beviljats är 44, 5 miljoner kronor.
– Ständig kunskaps- och kompetensutveckling är nödvändiga konkurrensmedel för svensk industri. På Högskolan Väst kan teknik och lärande i nya kombinationer till exempel ge effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader, säger Ulf Hall, t f vd på KK-stiftelsen, i en kommentar.
De satsningar som görs nästa år handlar om att stärka redan befintlig och i flera fall nationellt ledande forskning. Det rör både rena forskningsprojekt inom till exempel svetsbaserad additiv tillverkning, ytbeläggningar och termisk sprutning i industrin, säkerhet vid människa-maskin-samverkan men också om kompetensförstärkning och nyrekrytering av expertkompetens för att kunna bibehålla och utveckla forskningen och det nära samarbetet med industrin. En viktig del här handlar också om vidareutveckling av teknik för samarbete på distans.
Även rektor Martin Hellström gläds åt beskedet:
– Detta är ett fantastiskt besked och en oerhörd framgång för Högskolan Väst. Det är ett kvitto på den höga kvalitet och relevans som vår verksamhet håller. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade som medverkat till detta.
KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. En KK-miljö bygger på att lärosätet har en tioårig strategisk plan för hur forskningen ska utvecklas och profileras. Detta ska ske genom att lärosätet kvalitetssäkrar och bedriver forskningsprojekt i samverkan med näringslivet.

Comments are closed.