ABB säljer Power Grids till Hitachi

ABB Power Grids, med bland annat hela HVDC-verksamheten i Ludvika, säljs för ca 100 miljarder kronor till japanska Hitachi. I och med det försvinner grundverksamheten i ”gamla ASEA”. ABB skall i stället satsa på robotar, industriautomation och elektrifiering av till exempel datahallar och laddinfrastruktur för elbilar.


Ulrich Spiesshofer, CEO för ABB

– Vi satsar på framtiden, säger Ulrich Spiesshofer, CEO för ABB. Vår framtid finns i industriautomation och inte i energiinfrastruktur.
Att något varit på gång är ingen nyhet. Storägaren Cevian har länge propagerat för en uppdelning av företaget, men exakt hur det skulle ske har varit oklart. En möjlighet har varit att bryta ut verksamheten i Ludvika som ett eget företag, ett annat att sälja till någon av de andra stora infrastrukturföretagen. Det har bland annat ryktats om kinesiskt uppköp.
I det läget får väl Toshiba ses som ett ganska hyfsat alternativ, åtminstone lika bra som att finnas kvar i ett allt mera ointresserat ABB. Toshiba har dessutom knappast något intresse av att flytta den svenska verksamheten till Japan. Med ett kinesiskt köp skulle förmodligen risken för företagsflytt varit betydligt större.
Hitachis köp innebär förstås att Power Grids hamnar mera i den politiska hetluften. Kontakterna mellan Kina och Japan är lite ansträngda och det skulle möjligen kunna ge problem på de kinesiska marknaden. Ett kinesiskt köp skulle å andra sidan gett problem i USA.
Affären kommer att ta några år att genomföra i sin helhet. I första steget säljer ABB 80,1 procent av Power Grids, men behåller en minoritetspost och inflytande i bolagsstyrelsen. Det steget beräknas vara genomfört första halvåret 2020 och det är då ABB får sina 11 miljarder dollar. Ett par år senare räknar ABB med att sälja också den återstående delen till Hitachi. Priset för de resterande 20,1 procenten är inte bestämt på förhand.
Med den här affären blir ABB ett annorlunda och mera renodlat företag, men köpeskillingen är naturligtvis också ett bra argument. Ulrich Spiesshofer är mycket nöjd med värdeutvecklingen.
– 2014 värderades Power Grids till ungefär 4 miljarder dollar. Sedan dess har vi lyckats att öka värdet till 11 miljarder dollar. Det är ett bra betyg åt ABBs verksamhet.
ABB avser att dela ut upp till 100% av det förväntade kassaflödet om 7,6-7,8 miljarder dollar från försäljningen av 80,1% av Power Grids till aktieägarna genom återköp av aktier eller liknande

Fyra enheter
Efter avyttringen av Power Grids koncentreras ABBs verksamhet på fyra huvudområden. Då försvinner också nuvarande land- och regionstrukturer, inklusive regionala ledningsgrupper.
De fyra områdena är:
* Electrification under ledning av Tarak Mehta
* Industrial Automation under ledning av Peter Terwiesch
* Robotics & Discrete Automation, en kombination av B&R och Robotics, under ledning av Sami Atiya
* Motion, med motorer och drivsystem, under ledning av Morten Wierod, utsedd till medlem av koncernledningen per den 1 april, 2019
Den nya organisationen beräknas ge cirka 500 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar (run-rate) över hela koncernen.

Comments are closed.