Agilent och Xilinx på seminarieturné

Agilent Technologies Inc. tillkännager nu sin "2012 High Speed Digital Tour” som kommer att besöka fler än 50 platser runtom i Europa. Gratisseminarier anordnas bland annat i Oulu och Espoo redan under den här veckan och i Göteborg, Kista och Lund i slutet av september.

Utmaningarna i konstruktioner med höga datahastigheter växer enligt Agilent i en otrolig takt, speciellt i applikationer med högre prestanda avseende internkopplingar. I dessa applikationer dominerar effekterna från signalintegritet, och referens och ärvda konstruktioner fungerar inte längre vilket tvingar ingenjörsgrupper att förutsäga och beakta högfrekventa effekter.

Denna nya miljö kräver högkvalitativa mätverktyg, sonder och fixturer, samt en lämplig metodik och gemensamt synsätt med växelverkan mellan mätnings och simuleringsgrupper. Agilent uppger sig stå väl rustat för att erbjuda hjälp att ta itu med dessa utmaningar.

Vid seminariet, som är gratis, leds av Agilents experter och omfattar företagets erfarenheter inom den digitala arenan och utlovar att visa deltagarna hur de framgångsrikt kan navigera genom dagens utmaningar inom höghastighetsteknik – från tidig design till prototypvalidering – och samtidigt säkerställa en kompatibel design. Deltagarna kommer också att få kunskap om utmaningarna inom signalintegritet över snabba digitala länkar och hur dessa effekter kan förväntas och reduceras. Demonstrationer av Agilent instrument kommer att göras tillgängliga under seminariet.

Xilinx, världsledande leverantör av FPGA:er, SoC:s och 3-D IC:s, kommer att ansluta sig till turnén och adressera FPGA-specifika utmaningar avseende signalintegritet och möjliga lösningar. Xilinx kommer också att förklara hur sin FPGA 7-serie kan leverera en sammanlagd bandbredd på upp till 2,78 Tb/s och branschens bästa seriella signalintegritet vid upp till 28,05 Gbit/s. Detta, tillsammans med Agilents egna lösningar, uppges ge konstruktörer en komplett lösning för FPGA-modellering, avlusning och integration.

– Vi är mycket glada att arbeta med Xilinx under vår 2012 high-speed digital seminar tour. Agilent och Xilinx har samarbetat i flera år nu och vi delar ett gemensamt synsätt med en lämplig metod som omfattar IBIS AMI model generation. Jag är övertygad om att seminariets innehåll kommer att hjälpa våra gemensamma kunder att möta sina designförväntningar, säger Shamree Howard, high-speed digital program manager vid Agilent.

– Konstruktörer letar efter kraftfulla FPGA:er och tillhörande verktyg för att uppfylla sina multigigabit-utmaningar. Agilent erbjuder en komplett integrerad och korrelerad flödeslösning som spänner över konstruktion, kortkarakterisering, signalcapture, protokollanalyser, stressanalyser och automatiserad uppfyllnadsverifiering. Tillsammans kan våra lösningar spela en avgörande roll i att låta dagens digitala designers övervinna de utmaningar som de står inför, säger Giles Peckham, European marketing director vid Xilinx.

Mer information om Agilents 2012 High-Speed Digital Tour och registrering online finns på länken: www.agilent.com/find/hsd-emea-2012.

Comments are closed.