Prevas förvärvar Autsyde

Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget Autsyde AB. Företaget levererar produkter, lösningar och konsulttjänster till industriföretag inom framförallt process- och energisektorn. Förvärvet stärker Prevas affärsområde Industrisystem.

Autsyde har gedigen kompetens inom industriautomation, processanalys och distribuerade styrsystem. Exempel på kunder är Siemens, Fortum och tekniska verk. Företaget har sin bas i Finspång och Norrköping samt består av knappt tiotalet medarbetare.
Ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats med förvärvsdatum den 1 september 2012. Den fasta köpeskillingen uppgår till 8 Mkr. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den 31 augusti 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 20 Mkr.
Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge ett positivt tillskott på koncernens rörelsemarginal och en omsättning på 5 Mkr under kvarvarande del av 2012 samt 15 Mkr i omsättning under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut.
Förutom kompetenta automationskonsulter har Autsyde en väletablerad produkt AutArch, som hjälper kunderna att övervaka, analysera och förbättra driften i mindre system upp till stora komplexa processanläggningar.

Comments are closed.