Filedfox med prestanda som i bordsmodeller

14 nya analysatorer i Agilents serie FieldFox, avsedda för test i fält, sägs ge samma noggrannhet som motsvarande bordsmodeller samt hållbarhet enligt militärspecifikationer för fältapplikationer.

FieldFox-analysatorerna som konstruerats för tuffa förhållanden och svåråtkomliga platser täcker in satellitkommunikation, mikrovågsbackhaul, militär kommunikation, radarsystem och en lång rad andra applikationer.
Mikrovågsanalysatorerna från FieldFox kan konfigureras som analysatorer för kabel och antenner, spektrumanalysatorer, vektornätverksanalysatorer eller kombinerade allt-i-ett-analysatorer. Varje kompakt 3,0-kilospaket (6,6 pund) finns för fyra frekvenser: 9, 14, 18 eller 26,5 GHz.
I syfte att garantera hållbarhet i tuffa fältmiljöer uppfyller instrumenten helt kraven för tät inkapslingen enligt U.S. MIL-PRF-28800F klass 2. För att förenkla användningen har instrumentet en vertikal eller "stående" orientering och stora knappar så att användarna enkelt kan manövrera enheten med tummarna, även vid användning av handskar.
Med FieldFox vektornätverksanalysatorer för mikrovågsmätning utförs fullständiga tvåportsmätningar av S-parametrar med ett spårbrus så lågt som ± 0,004 dB och ett dynamiskt område på 94 dB (upp till 18 GHz).
Vektornätverksanalysatorerna har branschens första QuickCal-funktion, vilket möjliggör problemfri kalibrering utan externa tillbehör. För alla andra instrument krävs omkalibrering med en extern kalibreringssats vid tillägg av enheter, t.ex. byglingskablar, till testporten.
FieldFox spektrumanalysatorer för mikrovågsmätning ger en amplitudnoggrannhet på ±0,5 dB vid start, utan behov av uppvärmning, vilket innebär att fältanvändare kan fastställa sändareffekt omedelbart och exakt. De kan identifiera fler signaler i det aktuella bandet med ett fasbrus på -111 dBc/Hz vid 10 kHz offset och mäta lågnivåsignaler i närheten av sändare med hög effekt med ett spuriosfritt dynamiskt område på 105 dB.
Kombinationsanalysatorns basfunktion är analys av kabel och antenner. Användare kan konfigurera instrumentet för att även utföra spektrum- och vektornätverksanalys. För att spara utrymme i fält kan FieldFox-analysatorerna beställas med inbyggd effektmätare, oberoende signalgenerator, vektorvoltmeter, störningsanalys, variabel DC-källa, frekvensräknare och inbyggd GPS-mottagare.
Bland de 14 modellerna finns två nya FieldFox RF-kombinationsanalysatorer: N9913A (4 GHz) och N9914A (6,5 GHz).

 

Comments are closed.