Både kodstatistik och MISRA-C kodanalys som standard

Den senaste versionen av Atollics C/C++ utvecklingsmiljö TrueSTUDIO är först på marknaden med att som standard innehålla både kontroll av MISRA-C:2004 kodningsstandard och insamling av kodstatistik.

Genom att följa kodningsstandarden MISRA-C kan utvecklare undvika olämpliga kodkonstruktioner i programspråket C. Fördelarna är bland annat ökad kodportabilitet, förenklad underhållsbarhet och förbättrad tillförlitlighet. Atollic TrueSTUDIO v.3.3 kontrollerar MISRA-C kodningsstandard på ett mer rigoröst sätt än de flesta andra verktyg på marknaden, vilket medför att utvecklare kan känna trygghet i att koden är validerad mot kodningsstandarden på bästa tänkbara sätt.
Genom att använda de inbyggda funktionerna för beräkning av kodstatistik kan utvecklare mäta viktiga nyckeltal såsom kodkomplexitet eller hur väl källoden är kommenterad. Detta ger utvecklare möjlighet att identifiera var koden kan behöva förbättras och därmed kan utvecklare fokusera sina insatser för att förbättra kodkvaliteten på rätt ställen. Till exempel kan tillförlitlighet och underhållsbarhet typiskt förbättras genom att skriva om alltför komplexa C funktioner.
Atollic TrueSTUDIO stöder nu över 1250 ARM-baserade kretsar och ca 80 utvecklingskort. Vidare innehåller Atollic TrueSTORE, som är ett Internetbaserat bibliotek för exempelprojekt, mer än 1000 gratis exempelprojekt som kan nås direkt från utvecklingsmiljön.

Comments are closed.