Maskiner övervakas på håll med ny teknik

Med hjälp av nya fjärrdiagnostiksystem går det att på avstånd upptäcka om industrimaskiner är slitna. Tekniken kan också användas för att larma tillverkare när sålda produkter är på väg att gå sönder, enligt Umeå universitet.

Systemen skapar stora möjligheter för svensk industri, särskilt inom service och underhåll, menar Ulrika H. Westergren vid Umeå universitet.

– Förhoppningen är att radikalt minska antalet oplanerade produktionsstopp och haverier som varje år kostar industrin stora belopp, säger hon.

De nya tekniksystemen innebär att olika sensorer och dataprogram på plats kontinuerligt samlar, lagrar, förmedlar och analyserar information om maskinernas tillstånd och eventuella förslitningar och fel.

– Det unika är att man på långt håll kan få larm, bearbeta information och följa trender. Det är mycket användbart i farliga miljöer, som till exempel gruvor, men underlättar också datainsamlingen i de flesta fabriker, förklarar Ulrika H. Westergren, som i sin avhandling studerat hur åtta industriföretag inom gruv- och tillverkningsindustrin använder tekniken.

Följer sålda produkter
Fjärrdiagnostik kan inte bara användas i tillverkningsprocessen, utan också byggas in i produkterna. Det gör att tillverkare kan följa dem långt efter att de lämnat verkstadsgolvet.

– Möjligheterna är enorma, menar Ulrika H. Westergren. Företagen kan erbjuda service redan när en produkt är lite nött, och kan också skicka rätt reservdelar på en gång.

Ytterligare fördelar är att tillverkarna kan förbättra sin interna serviceplanering, och även utveckla produkterna med stöd av insamlad information.

Svenska industrins framtid
Svensk tillverkningsindustri, som idag är utsatt för hård konkurrens från låglöneländer, har fortfarande ett stort försprång när det gäller produktkunskap, något som kan bli lönsamt i kombination med fjärrdiagnostiksystemen.

– Kunnandet underlättar analyserna, och för svensk industri kan service och eftermarknad komma att ersätta den minskade nyförsäljningen, tror Ulrika H. Westergren.

Grundlägger företagsnätverk
Även nätverksbyggande mellan företag underlättas av den nya tekniken. Går exempelvis en såld produkt sönder långt borta, kan tillverkaren meddela ett närliggande serviceföretag att laga produkten.

– Genom att samverka med andra får man tillgång till både kunskaper och kompetens, vilket i sin tur kan utveckla det egna företaget, säger Ulrika H. Westergren.

Ulrika H. Westergren härstammar från Vindeln och har, efter många år utomlands, landat i Umeå. Några av hennes fallstudier är gjorda på företag i Örnsköldsvik, enligt ett pressmeddelande från Umeå Universitet.

Comments are closed.