5G på millimetervågor

Nya frekvensband för mobilindustrin kan leda till innovativa 5G-tjänster till olika branscher. Tack vare denna utveckling skulle BNP kunna ökas globalt med 565 miljarder dollar och ge 152 miljarder dollar i skatteintäkter från 2020 till 2034, enligt en ny rapport från GSMA.

Nästa generations 5G-tjänster kan förbättra tillgängligheten till hälsovård och utbildning, öka rörligheten och samtidigt minska utsläppen och förbättra säkerheten. Dessa resultat är dock helt beroende av att regeringarna vid nästa års ITU World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) öppnar upp tillräckligt med millimeterfrekvenser för mobilindustrin.
Rapporten, ”Socioekonomiska fördelar med 5G-tjänster som tillhandahålls i millimeterbanden”, är den första undersökningen som beräknar samhällsnyttan av att millimeterfrekvenser öppnas upp för 5G-nät. Dessa frekvensband har de perfekta egenskaperna för att stödja mycket höga dataöverföringshastigheter, extrem tillförlitligt och låg latens, vilket möjliggör helt nya användningsområden och gör att konsumenter och företag världen över kan dra nytta av alla de fördelar som 5G ger.
– Den globala mobilbranschen vet hur spektrum ska användas för att skapa en bättre framtid, säger Brett Tarnutzer, frekvensbandschef vid GSMA. Mobiloperatörer har alltid drivit på och optimerat våra spektrumresurser och inga andra har gjort mer för att utveckla tjänster som förändrar människors liv. Planering är nödvändigt för att möjliggöra den bästa 5G-prestandan. För att få ut så mycket som möjligt av 5G-utbyggnaden är det därför viktigt att länderna vid WRC-19 stöder millimetervågor i mobilnät.
– Mer än 5 miljarder människor är beroende av det mobila ekosystemet för att leverera de tjänster som numera utgör en del av deras vardag och är en förutsättning för en hållbar ekonomi. 5G kan erbjuda ännu fler fördelar och ett helt nytt utbud av tjänster för ännu fler människor, men det kommer inte att vara möjligt utan tillgång till dessa viktiga frekvensband.
Nya möjligheter för konsumenterna och industrin
5G på millimetervågor kommer inte bara att ge konsumenterna ultrasnabba mobila bredbandstjänster (som till exempel virtuell underhållning), utan kommer även att påskynda utvecklingen av en rad olika tillämpningar som gör det möjligt för människor och företag att göra saker som de inte kan göra idag. Dessa nyheter innebär bland annat förbättrad distanssjukvård och distansutbildning, industriell automatisering, förbättrade VR-tjänster, och mycket mer.
Inom sjukvården kommer förbättrad vård på distans, såsom möjligheten att använda taktilt Internet (”beröringsinternet” eller ”känselinternet”), bättre förebyggande vård med fjärrsensorer och annan medicinsk teknik som patienten alltid kan bära på sig, distanskirurgi och ’smarta’ instrument, endast att fungera med den prestanda som millimetervågor möjliggör.
Nästa generations robotar, fjärrstyrning av föremål (precisionsstyrda maskiner), drönare och andra realtidsstyrda enheter i digitaliserade industrier förväntas öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra säkerheten samt leda till nya innovationer för produkter och processer.
Inom området autonoma transporter kommer 5G på millimetervågor göra det möjligt för förarlösa fordon att ständigt kommunicera med varandra, med molnet och med den fysiska miljön och därigenom skapa mycket effektiva allmänna transportnät. Dessa och många andra innovativa användningsområden som använder millimetervågor förväntas i framtiden leverera 25 procent av det totala värdet som 5G genererar.
Den ledande positionen inom 5G som redan håller på att etableras i Asien-Stillahavsregionen och Nord- och Sydamerika förväntas generera den största andelen av BNP som kan tillskrivas 5G på millimetervågor: 212 miljarder respektive 190 miljarder dollar. Med 2,9 procent, väntas Europa ha den högsta BNP-tillväxt i världen som kan kopplas till millimetervågor.
Fördelarna är dock inte begränsade till de länder som introducerar 5G först. När även resten av världen under kommande år lanserar 5G, kommer de stordriftsfördelar som frekvensharmoniseringen ger att stimulera en ännu snabbare tillväxt. BNP-tillväxten till följd av 5G-tillämpningar på millimetervågor i regioner som Afrika söder om Sahara, Centralasien, Latinamerika och Västindien skulle kunna bli över 65 procent per år från 2026 till 2034.
– Det är viktigt att regeringarna förstår betydelsen av millimetervågor för 5G när beslut ska fattas vid WRC-19. Att fatta rätt beslut nu om frekvensbanden kommer att ha en avgörande betydelse för att stimulera en snabb ekonomisk tillväxt under det kommande årtiondet, särskilt för tillväxtmarknaderna. Millimeterspektrum har den kapacitet som krävs för sådana innovativa tjänster som förväntas utvecklas med ett 5G som kan utnyttjas till fullo, och bara mobilföretagen har det tekniska kunnandet och erfarenheten för att leverera dem till ett pris som är acceptabelt för konsumenter och företag runt om i världen.
Nya millimeterband för mobilnät kommer att diskuteras vid WRC-19 och GSMA rekommenderar stöd för 26 GHz, 40 GHz och 66-71 GHz. En global harmonisering av dessa frekvensband vid WRC-19 skapar betydande stordriftsfördelar och göra bredband mer prisvärt runt om i världen. Utöver det som avhandlas vid WRC-19, är även 28 GHz en viktig frekvens för att förverkliga visionen om ultrasnabba hastigheter för 5G. Kommersiella tjänster som använder detta band har redan lanserats i USA och det kommer också att användas för 5G i länder som Sydkorea, Japan, Indien och Kanada.
Rapporten ”Socioekonomiska fördelar med 5G-tjänster som tillhandahålls i millimeterbanden” innehåller information om användningsområden för 5G, beräkningar av ekonomiska vinster och bidrag till BNP-tillväxten per sektor och geografisk plats, finns att läsa här.
Studien utfördes av TMG, ett konsultföretag med inriktning på informations- och kommunikationsteknikbranschen, på uppdrag av GSMA.

Comments are closed.