800 MHz mer frekvensspektrum behövs i USA

CTIA – The Wireless Association, har framfört till FCC att det behövs tillgång till betydligt mer frekvensspektrum under de närmaste 6 åren i USA och att efterfrågan på bandbredd annars kommer att överstiga tillgången.

Medan The Federal Communications Commission (FCC) I USA slår ner på nätneutralitet och omvärderar landets bredbandsplaner har organisationen CTIA intensifierat sin egen kampanj för att tillse att den trådlösa industrin får vad den ser fram emot. Nu har CITA:s President and CEO Steve Largent publicerat ett uttalande till FCC döpt till “explaining that innovation and competition is dependent upon having access to more spectrum.” och menar att medan nätverken uppgraderas med nya teknologier kommer efterfrågan på innehåll kräva mer bandbredd. Det är en cykel som aldrig slutar så länge spektrum finns tillgängligt, skriver Largent.

I uttalandet vill CTIA att myndigheterna allokerar ytterligare upp till 800 MHz under de närmaste sex åren för att möta kapacitetsbehoven. ” Vi är stolta över att den mobila trådlösa industrin tillhandahåller bredbandsaccess varhelst du vill ha den men vi står inför en “perfect storm” där efterfrågan kan överträffa tillgången”.

Comments are closed.