Radiocentrum Gävle på EASC09

Radiocentrum Gävle, forsknings- och samverkanscentrum inom radioteknik vid Högskolan i Gävle, medverkar den 1-2 oktober vid konferensen EASC09 i Stockholm med föredrag om trådlös kommunikation och ställer ut.

Konferensen EASC09, Euro-Atlantic Stakeholder Conference, arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Department of Homeland Security, USA. Temat för konferensen är skydd av kritisk, civil infrastruktur.
Ett av forskningsprojekten vid Radiocentrum Gävle handlar om robust trådlös kommunikation för säkerhetskritiska industritillämpningar. Resultaten från projektet är tillämpliga även på trådlös kommunikation för skydds- och säkerhetstillämpningar.
Radiocentrum Gävle deltar, förutom med föredrag, även som utställare vid konferensen.
Läs mer om EASC09 på www.easc09.se

 

Comments are closed.