80 miljoner fjärravlästa elmätare år 2013

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet fjärravlästa elmätare att i snitt växa med 15.6 procent mellan 2008 och 2013, till 81.2 miljoner enheter vid periodens slut. Detta kommer att innebära att ett av tre hushåll får elräkningar baserade på verklig konsumtion.

Efter storskaliga utrullningar i bland annat Sverige och Italien har turen att få fjärravlästa elmätare nu kommit till Frankrike, Spanien och Nederländerna. Berg Insight beräknar att installationstakten i dessa länder kommer att uppgå till 11 miljoner enheter per år framåt mitten av 2010-talet. Utsikterna för Tyskland och Storbritannien är mera osäkra.

Comments are closed.