Licenshantering av öppen källkod

Nohau Solutions AB samarbetar nu med Black Duck Software för att hantera användningen av öppen källkod och tredjepartskod. Black Duck Software har lösningar för Software Compliance Management.

Varje utvecklare världen över har tillgång till över 30 TB öppen källkod, men koden är utspridd i över 160 000 olika projekt på över 4000 Internet-platser. Dessutom finns ca 1300 olika varianter av open-source-licenser. Felaktig användning av extern källkod kan lätt leda till missbruk av immateriella rättigheter, skapa okända royaltykrav och införa dolda säkerhetsrisker. Vid användning av underleverantörer, både inhemska och off-shore, eller vid köp av hela mjukvaruföretag, är det viktigt att veta vad koden består av så att man känner till sina skyldigheter.
Nohaus lösning för hantering av källkod består bl a av Black Duck Protex för licenshantering och statisk kodanalys från Klocwork.

Comments are closed.