Ny vd för CC Systems

CC Systems, mottagare av Elektronikpriset  år 2002 och specialist inom avancerade styrsystem för tunga fordon och maskiner, har utsett Peter Lageson till ny VD. Företagets nuvarande VD, tillika en av grundarna, Jan Carlsson, kommer att fortsätta att verka i företaget som styrelsens vice ordförande.

Peter Lageson är tidigare marknadschef och en av grundarna till IBX, Europas ledande leverantör av tjänster och lösningar för effektivt inköp. Peter Lageson börjar den 1 september och kommer att tillträda tjänsten som VD i november. Han kommer att vara baserad vid företagets kontor i Västerås och vid huvudkontoret i Alfta.
CC Systems som grundades 1991 har utvecklats starkt och målmedvetet över åren. Det preliminära resultatet för första halvåret 2008, med omkring 30 procents tillväxt och stärkt lönsamhet, pekar mot att året kommer bli det mest framgångsrika i företagets historia. Omsättningen förväntas nå 250 MSEK för helåret 2008. Företaget utsågs 2002 till vinnare av Elektronikpriset av Elektronikindustriföreningen, IM-föreningen och Elektronik i Norden.

Comments are closed.