60 A digitala Point-of-Load-moduler

CUI Inc har presenterat en ny familj digitala Point-of-Load DC/DC-moduler med mycket hög verkningsgrad, hög effekttäthet och snabbt transientsvar.

 

NDM3ZS-60 är en icke-isolerad modul som ger 60 A i vertikala och horisontella kapslar med ultralåg profil. Serien är den första icke-isolerade konstruktionen som använder CUI:s Solus Power Topology, som kombinerar en konventionell buck-omvandlare och en SEPIC-omvandlare så att det bildas en SEPIC-matad buck-omvandlare: en enstegs topologi med ett magnetiskt element, en styrswitch och två kommunikationsswitchar som styrs optimalt med hjälp av pulsbreddsmodulation (PWM).
Lägre spännings- och strömpåkänningar i kombination med en intern GCE-process (gate charge extraction) gör att topologin kan reducera styr-FET:ens inkopplingsförluster med 75 procent och urkopplingsförluster med 99 procent, jämfört med en konventionell buck-omvandlare. Solus Power Topology ökar den totala verkningsgraden ytterligare genom att distribuera energimatningen över flera spår, vilket reducerar kretsens ledningsförluster med nästan 50 procent.
Den nya topologin gör att NDM3ZS-60 uppnår prestandamålen snabbt, vilket har avgörande betydelse i dagens avancerade konstruktioner. Verkningsgraden är hela 91,3 procent vid 12 VDC inspänning och 1,0 VDC utspänning med 50 procents last. Den förblir hög ända till full belastning med 88,5 procent. Transientsvaret har också förbättrats avsevärt med SEPIC-matningen. Vid 12 Vdc in och 1 Vdc ut och en belastningsökning på 30 A (från 15 till 45 A) och en strömderivata på 10 A/µs blir toppspänningen bara 16 mV med en typisk extern kondensator.

Comments are closed.