Stipendiater till Östen Mäkitalos minne utsedda

Östen Mäkitalo Minnesstipendium tilldelades på onsdagen projektet SMSlivräddare i Stockholms län och företaget Icomera för innovativa lösningar inom mobilkommunikation. Pristagarna får 100 000 kronor vardera.

Stipendiepriset till Östen Mäkitalos minne delades för första gången ut under onsdagen. Genom priset vill Telia Sonera och Telia Sonera Institute vid Handelshögskolan i Stockholm uppmärksamma och uppmuntra innovativa tillämpningar av ny mobil teknik. Östen Mäkitalo var banbrytande i utvecklingen av mobil teknik, inte minst genom sitt arbete med världens första helt automatiserade mobilsystem NMT.

– Vi har tagit detta initiativ för att uppmuntra och stödja en fortsatt dynamisk utveckling inom området. Det finns inget slut på innovationskraften, den bygger vidare på tidigare forskning och tar den ett steg vidare. Den söker genom kreativitet att finna nya produkter och tjänster som kan berika våra liv och våra samhällen, sa Telia Soneras vd Lars Nyberg vid prisceremonin i Stockholm.

Östen Mäkitalos Minnesstipendium med inriktning på entreprenörskap tilldelades det Göteborgsbaserade företag Icomera som sedan företaget bildades 1999 har utvecklat teknik för rörliga transportmedel. Att skapa uppkopplingar till höghastighetståg har varit särskilt utmanande. I dag utnyttjas företagets teknik i över 20 länder av bland annat svenska SJ, brittiska East Coast och irländska Irish Rail.

Östen Mäkitalos Minnesstipendium med inriktning på innovativa projekt tilldelades projektet SMSlivräddare, ett samarbete mellan Karolinska institutet, Södersjukhuset i Stockholm och Lekab Communication Systems. I dag är över 5 000 frivilliga livräddare i Stockholms län anslutna till positioneringssystemet och beredda att påbörja hjärt- och lungräddning när de får ett SMS-larm.

Pristagarna, som tilldelats 100 000 kronor vardera, har utsetts av en särskild kommitté med Jens Zander, professor i professor i radiokommunikation på KTH, som ordförande. Övriga ledamöter är framstående företrädare för forskning och tillämpning av mobil kommunikation i Norden och i de baltiska länderna, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.