45 GHz optisk modulationsanalysator

På OFC/NFOEC 2013 i Anaheim visar Teledyne LeCroy en optisk modulationsanalysator med marknadens högsta bandbredd, 45 GHz.

Teledyne LeCroy har utvecklat modulationsanalysatorn i samarbete med Coherent Solutions (tidigare Southern Photonics). Den kan testa DP-QPSK- och DP-16-QAM-modulerade optiska signaler med hastigheter upp till 85 GBaud.
Analysatorn väntas komma ut på marknaden under andra kvartalet 2013. Direkt efter OFC/NFOEC kommer fältförsök att inledas.
Den optiska modulationsanalysatorn, OMA, består av den koherenta optiska mottagaren IQ-RT45 som är specificerad att klara 45 GHz bandbredd och är utvecklad av Coherent Solutions. Den är kopplad till ett LabMaster 10 Zi oscilloskop med bandbredd upp till 65 GHz och en speciell programvara för optisk modulationsanalys används.
Oscilloskopet kan också kopplas bort från mottagaren för att användas separat för andra, elektriska mätningar. Det kan exempelvis nyttjas för att visa ögondiagram, jitter, brus och överhörning genom att utnyttja programvarupaketet SDAIII-CompleteLinQ från Teledyne LeCroy.

 

Comments are closed.