Lena Olving ny VD i Micronic Mydata

Styrelsen i Micronic Mydata har utsett Lena Olving till ny VD och koncernchef i Micronic Mydata.

Lena är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och kommer senast från Saab AB, där hon har haft befattningen som vice VD och COO (chief operating officer) sedan 2008. Lena har också lång erfarenhet från olika ledande roller inom Volvo Personvagnar. Under tiden på Volvo verkade Lena under ett par år i Asien. Hon tillträder befattningen senast under tredje kvartalet 2013.

Comments are closed.