70 GHz oscilloskop från Tektronix

Under 2014 kommer Tektronix ut med ett oscilloskop med 70 GHz bandbredd och med potential att klara ända upp till 110 GHz. I labbet finns redan en fungerande prototyp som klarar 70 GHz.

Oscilloskopet ger möjlighet att studera utseendet av signaler vid dataöverföring av exempelvis 400 Gbit/s och 1 Tbit/s via opto.
Den ökande bandbredden hos oscilloskopet bygger dels på en ny ASIC, dels på en metod som kallas ”asynchronous time interleaving.
Begränsningen hos traditionell frekvens-interleaving (”interfoliering”) beror på hur olika frekvensområden läggs till varandra för att återskapa den ursprungliga vågformen. Metoden innebär en kompromiss i brusprestanda. Vid frekvens-interleaving ser varje A/D-omvandlare bara en del av spektrum. Med Tektronix nya asynkrona teknik för tids-interleaving ser alla A/D-omvandlare hela spektrum, med fullständig symmetri i signalvägen. Detta ger de prestandavinster man kan få med arkitekturer för interleaving, samtidigt som signalerna återges troget gentemot originalsignalen.

 

Comments are closed.