Gärna fingeravtryck men ingen selfie

En ny studie från FICO visar att svenskar överlag är positiva till att använda biometrisk data vid känsliga inloggningar, såsom till sin bank.

– Vi rör oss mot en ny era där biometriska data kommer ta över mer och mer från traditionella inloggningsmetoder som lösenord, säger Sarah Rutherford, som är expert på identitetslösningar på FICO. Undersökningsresultatet visar att de flesta svenskarna är positiva till en sådan utveckling, och det ger goda förutsättningar för Sverige att ligga i framkant när det gäller säkerhet.

Undersökningsresultatet visar att över hälften av svenskarna, 56 procent, är positiva till att banker använder biometrisk data som fingeravtryck och ansikts-/röstigenkänning i samband med inloggning till ens konton. För många, 4 av 10, är det okej så länge man förstår anledningen till att det används. Men alla är inte positiva, 12 procent av svenskarna ogillar att banken använder metoder likt detta, men känner sig tvingade att hänga på, medan 16 procent inte alls vill se användning av biometrisk data.

– Undersökningsresultatet visar också att yngre svenskar är något mer positiva än äldre till att använda biometrisk data vid inloggning. Därför är det viktigt att ny biometrisk teknik introduceras på ett sätt så att det blir lätt för alla, även äldre, att förstå hur den ska användas och vilka fördelar den ger.

Flest svenskar föredrar inloggning via fingeravtrycksläsare i mobilen, 44 procent, medan endast 23 procent önskar använda ansiktsigenkänning/selfie vid inloggning. Minst populärt är dock användningen av röstigenkänning, som endast 9 procent av svenskarna är positiva till.

– Vi lever i en tid där både samhälle och teknik utvecklas snabbt. Därför är det naturligt att vi känner trygghet i teknik som vi är mer vana vid, exempelvis fingeravtrycksläsaren som finns på allt fler mobiler, och detta är viktigt för banker och andra aktörer som hanterar känslig information att ta hänsyn till. Storskaliga intrång och handel med personlig data på ljusskygga delar av internet har gjort det ännu viktigare att uppmuntra användning av säkrare biometriska metoder, även om det kan upplevas obekant av kunderna.

5000 respondenter från tio länder, däribland Sverige, svarade på undersökningen som utfördes på uppdrag av FICO.

Comments are closed.