28 nm till lågpris

STMicroelectronics gör nu sin 28 nm CMOS-process tillgänglig för högskolor, forskningslaboratorier och prototypverksamhet. I ett samarbete med CMP (Circuits Multi Projets) blir det nu möjligt att göra multiprojektwafers också i 28 nm.

STMicroelectronics och CMP har redan tidigare samarbetat i ett stort antal ST-processer, ner till 45 nm CMOS och både SOI- och SiGe-processer. Men hittills har det inte varit möjligt att använda så avancerade processer som 28 nm på det här sättet.
– Det finns ett mycket stort intresse från framför allt högskolor i Europa att kunna använda processer på den här nivå, säger Bernard Courtois, vd för CMP.
Multiprojektwafers innebär att flera konstruktioner samlas på en wafer och att man därför kan beställa mycket små kvantiteter, från ett par tiotal till några tusen enheter. Priset för att göra konstruktioner i 28 nm-processen har satts till 15 000 Euro per kvadratmillimeter, med en minimistorlek för chipet på en kvadratmillimeter.
– Detta är ytterst viktigt för forsknings- och utbildningssektorn, säger Patrick Cogez, Director, Universities and External Relations, Front-End Technology and Manufacturing vid STMicroelectronics.  Studenterna behöver ha tillgång till de senaste processteknologierna och där är vi intresserade av att hjälpa till.

Comments are closed.