Prevas förvärvar danska Doré Development

Prevas A/S meddelar att de från den 15 juni har förvärvat teknikföretaget Doré Development ApS. Företaget har sin kärnkompetens inom inbyggda Linux-plattformar, betalningsterminaler och kryptering. Med förvärvet medföljer även en attraktiv kundportfölj.

Prevas A/S, som är ett dotterbolag till Prevas AB, uppger sig därmed befästa sin position i Danmark som den ledande utvecklingspartnern inom inbyggda system och kundspecifika hårdvarulösningar. Med förvärvet av Doré Development arbetar cirka 60 medarbetare i Prevas A/S.

Doré Development, som har huvudkontor i Hadsund, utvecklar kundanpassad elektronik och mjukvara. Via förvärvet av Doré Development stärker Prevas sin utvecklingskapacitet ytterligare. Under sommaren kommer Doré Developments medarbetare att flytta in i Prevas nya lokaler i Århus, som ligger i ett nytt område tillsammans med många andra spännande innovativa utvecklingsföretag.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 450 000 danska kronor. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut efter 2 år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, kan dock maximalt uppgå till 1,8 miljoner danska kronor.

Förvärvet beräknas ha en positiv resultat- och kassflödespåverkan från och med kvartal tre 2011.

Prevas startade 1985 och är idag verksamma i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Företaget är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande bolag inom branscher såsom life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri.

Comments are closed.