25 MSEK till ÅAC Microtec AB

Det statligt finansierade venture capital-bolaget Fouriertransform AB har investerat 25 miljoner i flyg- och rymdföretaget ÅAC Microtec AB. Kapitalet skall användas för att öka försäljningen av mikroelektroniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra industriella kunder.

– Det här är en viktig milstolpe i företagets relativt korta historia, säger Björn Åstrand, VD ÅAC Microtec. Vi är mycket glada att få en så respekterad och välkänd ägare som Fouriertransform. Deras långsiktighet och engagemang gör det möjligt att ta vår verksamhet till en ny utvecklingsnivå. Vi kommer att ha fortsatt fokus på produkt – och teknikutveckling, samtidigt som vi breddar vår marknadsföring och bibehåller våra höga kvalitetskrav och professionalism i våra kontakter med kunder och partners.
– ÅAC Microtec är världsledande inom miniatyriserade elektroniska system och komponenter till flyg- och rymdfarkoster som verkar i de mest extrema miljöer, säger, Per Nordberg VD, Fouriertransform. Bolaget har en imponerande lista med globala kunder som arbetar med utveckling inom branschen. Vår investering kommer att möjliggöra ÅACs fortsatta kommersialisering inom det krävande segmentet rymd- och flygindustri, men även till att kunna rikta sig mot nya industriella segment med sina innovationer.
ÅAC Microtec AB, som grundades 2005, hette ursprungligen Ångström Aerospace Corporation (ÅAC) och är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, vilket var en pionjär inom forskning på mikro-elektromekaniska system (MEMS).
ÅAC levererar högförädlade rymdindustriella system och lösningar till privata och statliga kunder och organisationer med inriktning på flyg- och rymdindustrin. Företaget är idag en nyckelpartner i ledande utvecklingsprojekt för att tillverka nya och mindre satelliter. Bland kunderna finns bland annat den Europeiska rymdorganisationen (ESA), National Aeronautics och Space Administration (NASA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) och Rymdstyrelsen (SNSB). Ambitionen är att ytterligare stärka rollen som strategisk leverantör till den växande flyg- och rymdindustrin.

Comments are closed.