2010 bästa året någonsin för Intel

Intel noterar ett rekordår i fråga om intäkter, bruttomarginal och nettovinst. Dessutom blev senaste kvartalet ett rekordkvartal.

För helåret 2020 rapporterar Intel 43,6 miljarder dollar i intäkter, vilket var en ökning med  8,5 miljarder dollar eller 24 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen steg tio procentenheter till 66 procent och rörelsevinsten ökade med 10,2 miljarder dollar till 15,9 miljarder dollar – en ökning med 179 procent jämfört med föregående år.
Nettovinsten var 11,7 miljarder dollar, en ökning med 7,3 miljarder dollar eller en ökning med 167 procent jämfört med föregående år.
Fjärde kvartalet gav intäkter på 11,5 miljarder dollar, en ökning på 355 miljoner dollar eller 3 procent mot föregående kvartal. Bruttomarginalen var 67,5 procent, en ökning med 1,5 procentenheter mot föregående kvartal. Rörelsevinsten var 4,3 miljarder dollar, en ökning med 211 miljoner dollar eller 5 procent mot föregående kvartal.
I siffran för helårsintäkterna ingår bötessumman till EU och uppgörelsen med AMD.

 

Comments are closed.