Ser över strategi och förvärvar

Haldex köper Concentric en global leverantör av pumpar till dieselmotorer, skapar en Hydraulic Systems division och blir världsledande inom motor- och hydraulikprodukter

  

Köpet är ett ett led i att optimera koncernstrukturen. Samtidigt undersöks en möjlig försäljning av Garphyttan Wire.

Concentric har en ledande ställning inom olje-, vatten- och bränslepumpar till mellanstora och stora dieselmotorer för kommersiella fordon som t.ex. tunga lastbilar och anläggningsfordon. Concentric har en kundbas, som omfattar ledande tillverkare av dieselmotorer, såsom Cummins, Caterpillar och Daimler. Bolaget är innovativt och teknikledande inom tre huvudsakliga användningsområden – smörjning, kylning och bränslesystem. . Concentric har sitt huvudkontor i Birmingham, Storbritannien, och har cirka 670 anställda. Concentrics försäljning uppgick till 72 MGBP och rörelseresultatet till 9,8 MGBP per den 30 september 2007, motsvarande en rörelsemarginal om 13,6%.

Concentric kommer att ingå i divisionen Hydraulic Systems inom Haldex. Ian Dugan, Concentrics VD, övertar rollen som chef för Hydraulic Systems och Concentrics ledningsgrupp kommer att fortsätta arbeta inom divisionen och bidra med värdefull erfarenhet och ledningskompetens. Brian Nelson, nuvarande tillförordnad chef för divisionen, fortsätter i en ledande roll inom divisionen.

Med förvärvet av Concentric får Hydraulic Systems en försäljning om cirka 2,4 miljarder SEK och en rörelsemarginal om cirka 8,5% innan synergier och amorteringar av förvärvsrelaterade övervärden. Målsättningen är att öka Hydraulic Systems intäkter till 3,2-3,5 miljarder SEK och uppnå en rörelsemarginal om 10-11% till år 2011.

Förvärvet av Concentric passar väl in i Haldex strategi och kompletterar Haldex befintliga produktutbud inom produktområdet för dieselmotorer med fokus på produkter för emission- och bränslereduktion. Striktare miljökrav på motortillverkare främjar utvecklingsmöjligheterna inom segmentet.

Förvärvet kommer att prövas av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och förväntas genomföras innan slutet av april 2008

Haldex har en lång tradition av innovation inom utvalda områden. Innovation i kombination med starka marknadspositioner är en förutsättning för att nå framgång inom fordonsindustrin. Mot denna bakgrund, har Haldexs styrelse bestämt att koncernen bör fokusera på områden där Haldex kan uppnå en stark marknadsposition baserad på innovativa och ledande produkter för att skapa en plattform för uthållig tillväxt och god lönsamhet. Som en del av denna strategi har Haldex för avsikt att utvärdera strukturella möjligheter för att skapa konkurrenskraftiga enheter med goda förutsättningar.


Comments are closed.