2-anslutningars strömgenerator löser problem

Linear Technology har lanserat en 200 mA strömgenerator som kommer runt problem hos traditionella konstruktioner. Den kan hantera stor spänningsvariation och kan ge höga AC- och DC-impedanser, har god reglering, låg temperaturdrift och kräver inga yttre kapacitanser.

Uppbyggnaden visas i ovanstående figur. Hela kopplingen utgör en tvåpolig anslutning. En intern strömgenerator på 10 µA utgör referens. En emitterföljare jämför spänningen över Rset och Rout. Emitterföljaren har en extra transistor, som också bidrar med förstärkning, för ett klara strömmar upp till 200 mA (märkström).
Utströmmen = 10 µA×Rset/Rout
Dessa två motstånd är de enda yttre komponenter som krävs. Minimiströmmen anges till 0,5 mA. LT3092 har en initial noggrannhet av 1 procent. Till det kommer variationen med utspänning, som uppges till 10 ppm/V.
Utimpedansen är mycket hög. Den uppgår till 100 Mohm vid 1 mA eller 1 Mohm vid 100 mA. Tack vare att ingen kondensator ingår kan strömkällan snabbt anpassa sig till varierande belastning. Det är en stor fördel då strömkällan ingår i en skyddsfunktion.
Flera strömkällor kan parallellkopplas, antingen för att få en högre utström, och/eller för att sprida effektutvecklingen på kretskortet.
Inspänningen tillåts variera mellan 1,2 och 40 V. Kretsen har skydd mot inkoppling med felaktig polaritet och mot övertemperatur.
LT3092 finns att få i kapslarna DFN-8, SOT23-8 och SOT223-3.

Comments are closed.