Fem mobiltillverkare väljer Nujiras teknik

Det engelska företaget Nujira har utvecklat en bredbandig modulationsteknik som ger exceptionellt hög verkningsgrad.

Tekniken debuterade först för basstationer, följt av TV-sändare (DBV) för att tidigare i år, under Mobile World Congress 2009, erbjudas även för tillverkare av mobiltelefoner.
Det är en form av envelop-följning, av Nujira kallad HAT, som möjliggör användningen av olinjära slutsteg med hög verkningsgrad. Den totala verkningsgraden, för slutsteg och modulator, kan bli dubbelt så stor för en traditionell konstruktion.
Som framgår av EiN nr 4, sid 42 (Gå in i vår bläddringsbara tidning på vår hemsida!) innebär också HAT-tekniken fördelen av att kunna använda färre slutsteg för mobiltelefoner i multistandardutförande. Bandbredden kan bli 3-5 gånger så stor som för en vanlig konstruktion vilket gör det möjligt att med bara två slutsteg täcka de 14 frekvensband som av 3GPP definierats för LTE, liksom frekvensbanden för GSM, EDGE, WCDMA och HSUPA. En traditionell uppbyggnad skulle ha inneburit sju slutsteg.

Comments are closed.