17 000 får gå från Nokia Siemens

Runt 17 000 anställda får lämna Nokia Siemens Networks runt om i världen f när bolaget ska spara årliga 1 miljard euro fram till slutet av 2013, jämfört med 2011, och prioritera mobilt bredband och tjänster.

– Trots behovet av att omstrukturera delar av vårt företag är vårt engagemang i forskning och utveckling oförändrat, med investeringar i mobilt bredband, som förväntas öka under de kommande åren, säger Rajeev Suri, verkställande direktör för Nokia Siemens Networks.

Nokia Siemens mål med omstruktureringen är att minska sina årliga kostnader och omkostnader med 1 miljard euro fram till slutet av 2013, jämfört med slutet av 2011. Dessa besparingar förväntas till stor del åstadkommas genom organisatoriska effektiviseringar men också från områden såsom fastigheter, IT , produkt- och servicekostnader vid upphandlingar, övergripande allmänna och administrativa kostnader, och en betydande minskning av antalet leverantörer, för att ytterligare sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten, enligt ett pressmeddelande.

Nokia Siemens Networks kommer att påbörja processen med att samarbeta med arbetstagarrepresentanter i enlighet med landsspecifika rättsliga krav. För att minska effekterna av de planerade minskningarna avser Nokia Siemens Networks att lansera lokalt ledda program på de mest drabbade platserna för att erbjuda omskolnings- och återanställningsstöd.

Comments are closed.