14,5 miljoner till rymdsektorn

Norra Sveriges rymdsektor får ett anslag på 14,5 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas till att stärka innovation genom samverkan mellan forskare på Luleå tekniska universitet och rymdindustrin, vidareutvecklingen av testverksamheten på Rymdcampus i Kiruna samt affärsutveckling för små- och medelstora företag.

Arbetet drivs inom projektet Rymd för Innovation och Tillväxt, som rönt mycket goda resultat sedan starten 2015.

De nya medlen möjliggör fortsatta satsningar som är viktiga för Sverige och Europa enligt strukturfondspartnerskapet Övre Norrland. Projektet har redan förra året uppmärksammats av Tillväxtverket för sitt arbete att skapa ett attraktivt ekosystem för investeringar, talang och nyetableringar.

– Norra Sverige är en av de viktigaste Europeiska rymdhubbarna och sektorn spås fyrdubblas globalt innan 2040, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare RIT2021. Medlen innebär att vi kan bygga vidare på det arbete som redan är gjort i projektet och utveckla Sveriges konkurrenskraft som rymdnation ytterligare.

RIT2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet.

Comments are closed.