Annons

M12-kontaktdon med K- och L-kodning

Komponenter som används i styrskåp på den nordamerikanska marknaden måste genomgå särskild testning och certifiering. I krafttillämpningar måste komponenterna uppfylla standarden UL 2237. binders serier 823 och 824 av kompakta kontaktdon är framtagna enligt denna standard.

De K- och L-kodade M12-produkterna är framför allt avsedda för krafttillämpningar och är försedda med skruvklämma som terminering. De uppfyller kraven för den industrirelevanta skyddsklassen IP67, d.v.s. de är utformade att vara dammtäta och skydda mot tillfällig nedsänkning i vätska.

Överföring av hög elektrisk kraft via kompakta M12-komponenter har utvecklats till ett grundläggande krav inom industriautomation. K-kodningen indikerar 5-bens kontakter som passar särskilt bra för kraftmatning i AC-tillämpningar, såsom exempelvis drivenheter eller frekvensomvandlare, med upp till 630 V(AC) och upp till 12 A. Kompakta DC-drivenheter, decentraliserade I/O-moduler och flera andra DC-drivna automationskomponenter anslutna till fältbussystem tillhör måltillämpningarna för de likaledes 5-bensbaserade kontakterna med L-kodning. De är utformade för märkspänning på upp till 63 V(DC) och märkta för ström upp till 16 A.

Elektromekaniska gränssnitt i styrskåp avsedda för den nordamerikanska marknaden måste vara godkända enligt standarderna UL 2237 och UL 2238. Medan UL 2238 specificerar kabeldon och kontakter för signalöverföring ställer UL 2237 ytterligare krav för kraft – exempelvis för kraftmatning i drivenheter. Den inkluderar specifikationer för testning av kontakter, kablar och kabelförskruvningar liksom säkerhetsdetaljer. En av UL 2237-standardens speciella tester är det s k “Grounding (Bonding) Path Current”-testet, vid vilket jordningen (PE) måste motstå ström på 190 A (AWG 16) eller 300 A (AWG 14), beroende på anslutningens tvärsnitt, under fyra sekunder. För AC-tillämpningar krävs även ett test för s k onormal överlast, då jordningens säkring måste klara att utsättas för 1,5 gånger märkströmmen.

binders produktserier 823 och 824 inkluderar både han-, hon- och vinklade kontakter för märkspänning på 630 V(AC) vid ström märkt till 12 A (K-kodning; benantal 4+PE) respektive 63 V(DC) vid 16 A (L-kodning; benantal 4+FE – funktionsjordning). De har M12x1 ledningstråd, kabeluttag på 8 -13 mm och terminering med skruvklämma. För att uppfylla kraven enligt UL 2237 är den ledningstrådade ringen elektriskt ansluten till jordkontakten (PE). Certifiering enligt UL 2237 är under beredning.

Comments are closed.