120 W strömförsörjning

Från XP Power kommer strömförsörjningarna ALM85 (85 W) och ALM120 (120 W). Bägge är effektiva enspänningsaggregat avsedda för desktoptillämpningar.

ALM85- och ALM120-serierna möter de globala energieffektivitetskriterierna enligt Level VI och CoC Tier 2 som gäller i USA och Europa. Bägge är certifierade för både ITE och medicinska säkerhetsgodkännanden. De möter även fjärde utgåvans EMC-krav för medicinska utrustningar.
Level VI och CoC Tier 2 ställer krav för effektivitet under drift mätt vid 25, 50, 75 och 100% av full last, samt en minimieffektivitet vid 10% och vid noll last. Båda ALM-serierna möter dessa krav med god marginal.
ALM85 finns i 4 utspänningsvarianter: 12 V/6,67 A, 15 V/5,33 A, 19 V/4,47 A eller 24 V/3,54 A, ALM120 finns med 12 V/10,0 A, 15 V/8.0 A, 19 V/6,32 A eller 24 V/5,0 A.
Aggregaten är avsedd för att arbeta i omgivningstemperaturer mellan 0 °C och +60 °C och klarar full effekt upp till +40 °C. ALM85 mäter 135 x 68 mm och ALM120 mäter 171 x 68 mm.

Comments are closed.