Gedea får anslag från Horizon 2020

Gedea Biotech har beviljats 500 000 kronor i anslag från programmet ”SME Instrument fas 1” inom EU:s ramprogram Horizon 2020. Konkurrensen i Horizon 2020-programmet är stenhård och endast ett fåtal procent av alla ansökningar om bidrag beviljas.

– Anslaget från Horizon 2020 är både en viktig intäkt som gör att vi kan bibehålla vårt höga tempo framåt och en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Vi är väldigt stolta över att beviljas stöd i så hård konkurrens, säger VD Annette Säfholm.
Gedea Biotech är medlem i SmiLe Incubator, en life science inkubator som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina innovationer genom att erbjuda affärsutvecklingsstöd, laboratorier och nätverk.

Comments are closed.