12 bit modul samplar frekvenser upp till 3,6 GHz

Pentek 71641 är en digital nedkonverterare för radar och mjukvarudefinierad radio (SDR) som digitaliserar frekvenser upp till 3,6 GHz, eller 1,8 GHz i två kanaler.

Modulen innehåller en programmerbar en- eller tvåkanals digital neddelare (digital down converter, DDC) som laddats ned en FPGA av typen Xilinx Virtex 6.
Pentek säger sig har särskilt ägnat sig åt att göra denna DDC IP-kärna lätt att använda. Denna är förkonfigurerad och karakteriserad för att ge en ”turn key”-lösning.
Den digitala nedkonverteraren kan ge upp till 360 MHz brett basband. Därför passar modulen att använda för bredbandiga kommunikations- eller radarsignaler.
Varje DDC är digitalt avstämd, med 32 bit upplösning, till en frekvens från DC till fs, där fs är samplingsfrekvensen hos A/D-omvandlaren. I enkanalsmod kan DDC-decimeringen programmeras till att vara 8×, 16× eller 32 ×. I dubbelkanalsmod delar de båda kanalerna samma decimeringsfaktor, programmerat till 4×, 8× eller 16×.
Med filtrets förinställda värde på 80 procent kommer bandbredden ut att vara 0,8×fs/N, där N är den valda decimeringsfaktorn. I enkalansmod är den maximala bandbredden 360 MHz. Undertryckningen av signaler i intilliggande frekvensband, med 80 procents utbandbredd, anges till bättre än 100 dB. Varje DDC ger en komplex utström som består av 24 Bit I plus 24 bit Q, eller 16 bit I plus 16 bit Q  med en samplingshastighet av fs/N.
Modell 71641 från Pentek kostar från 23 695 dollar, beroende på vald option, och leveranstiden är 8 till 10 veckor.

 

Comments are closed.