Kiselkarbidcentrum skapar stort intresse

SiC Power Center, ett centrum för kraftelektronik baserat på kiselkarbid, har lockat till sig tio medlemmar med ett stort intresse för kiselkarbidens industriella möjligheter. Centret presenteras idag på ett seminarium på Elektronikmässan i Göteborg.

SiC Power Center grundades 2012 på initiativ av Acreo Swedish ICT, KTH och Swerea Kimab. Syftet med centret är att främja introduktionen av kiselkarbid-elektronik i de tillämpningar där hög verkningsgrad, kompakt konstruktion och högre arbetstemperatur innebär avsevärda ekonomiska och samhälleliga fördelar. Strategiska exempel är energiomvandlare för elmotordrift inom automobil och traktionstillämpningar samt framtidens kraftnät. Ambitionen är att utforska kiselkarbid-elektronikens fulla potential och bidra till framtida tillämpningar för ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Bland industrimedlemmarna finns ABB, Alstom Power Systems, Ascatron, Bombardier Transportation, Elektronikkonsult, Eskilstuna ElektronikPartner, Kollmorgen, Volvo Car och Volvo GTT. Även forskningsinstitutet SP är medlem och samtliga parter ingår i styrelsen för SiC Power Center.
Centrets aktiviteter består av grundläggande forskningsprojekt samt industridrivna forsknings och utvecklingsprojekt. Kompetenshöjande forskningsprojekt spänner över tre nyckelteknik-områden som är nödvändiga för att realisera kompakta och högeffektiva energisystem. Områdena är:
* Kretskonstruktion och drivkretsar
* Termiska, elektriska och mekaniska simuleringar
*  Modulteknologi
Minst en doktorand finns inom varje område.
Vinnova och Energimyndigheten ger ett sammanlagt stöd på 24 MSEK fram till år 2016 till SiC Power Center. Resterande budget kommer från matchande industriell finansiering och från medlemsavgifter.

 

Comments are closed.