105-kanalig logger med bluetooth

HIOKI LR8410-20 är en logger som tillsammans med mätenheterna LR8510 och LR8511 skapar ett portabelt loggersystem med trådlös datainsamling.

 

Systemet mäter spänning, temperatur med både termoelement och Pt100/JPt100-sensorer, luftfuktighet och resistans. Samplingsintervallet är ställbart från 100 ms till 1 timme med samtidig sampling av samtliga kanaler. Data kan överföras i realtid till SD kort, USB-minne eller direkt till en PC. Både realtids- och efterhandsanalys kan utföras med den medlevererade programvaran. Ingångarna är isolerade och testade för 300VDC mellan kanaler och 300V AC/DC till jord.
Så långt liknar egenskaperna flera andra motsvarande loggers, men LR8410-20 klarar också trådlös datainsamling med bluetooth. Centralenheten kan ta emot data från upp till 7 mätenheter med 15 kanaler vardera.
Mätenheterna ansluts på sedvanligt sätt till mätobjekten och kommunicerar sedan trådlöst med centralenheten på ett avstånd upp till 30 meter. Därigenom elimineras stora mängder ledningsdragning vid mätningar på t ex industriella installationer eller i fordon.
HIOKI representeras i Sverige av Beving Elektronik AB.

Comments are closed.