Tunnfilmsmotstånd i format 0201

Yaego RT0201 är en tunnfilmsresistor som bara är 0201 stor. Den säljs av Rutronik.

Tack vare tunnfilmtekniken är bruset lågt och temperaturkoefficienten mycket låg. Motståndets bärare består av keramik. Det resistiva materialet är nickel-krom (NiCr) som sputtras ovanpå substratet.
Motståndet kan fås med värden mellan 22 ohm och 22 kohm och det är specificerat att tåla 0,05 W. Temperaturkoefficienten är så låg som ± 10 ppm/°C och maxtoleransen kan väljas till att understiga ±0,05 procent, ±0,1 procent, ±0,25 procent eller ±0,5 procent.
Tillförlitligheten ange som DR <±0,5 procent efter 1000 timmar vid 40°C och 95 procents luftfuktighet. Värmetåligheten anges som DR ±0,5 procent efter 1000 timmar vid 155°C.

 

Comments are closed.