1 400 besökare på DATE

DATE-konferensen i Dresden samlade 1 400 besökare från 50 länder. Under fem dagar kunde besökarna välja ur ett tekniskt program med 78 separata sessioner.

Det tekniska programmet valdes ur de totalt 829 "papers" som kommit in till programkommittén. Av dem kom 42 procent från Europa, 29 procent från Asien och 25 procent från Nordamerika.
2017 firar DATE sitt tjugoårsjubileum. Konferensen hålls då i Lausanne.

Comments are closed.