Kraftsamlar för nanoteknikfabrik i Lund

Nu kraftsamlar Lund för att realisera tankarna på att skapa en nanoteknikfabrik i staden och få produktutvecklingen att stanna kvar i Sverige genom att stödja hela kedjan från grundforskning till produktion. Visionen har nu konkretiserats i ett dokument som gemensamt tagits fram av Lunds universitet, Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Går planerna i lås kan byggstart ske redan i år.

Här i Science Village Scandinavia är det tänkt att ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper – ska byggas.

Möjliga tillämpningar som kommer ur forskningen har idag svårt att utvecklas kommersiellt i Sverige därför att produktutvecklingen kräver dyra och avancerade instrument och en stor kompetensbas. Målsättningen med den pilotanläggning som det nu planeras för i Lund och som döpts till ProNano är därför att skapa ett vertikalt integrerat system kring svensk nanoteknik, som räcker från utbildning via grund- och tillämpad forskning hela vägen till produktion.

För att konkretisera planerna har Lunds universitet, Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för industriforskningsinstitut, tagit fram ett dokument som beskriver satsningen. Och nästa steg blir nu att arbeta fram tillräckligt med underlag och samla tillräckligt med intresse för att kunna gå igång med byggandet av ProNano. Närmast på gång är att ta fram en affärsplan, föra dialog med möjliga intressenter såsom företag och investerare samt ordna de överenskommelser och tillstånd som behövs. Målet är att inleda byggnation under året.

– En satsning på industrialisering av nanomaterial i just Lund ter sig naturligt eftersom man just här lyckats kombinera världsledande materialforskning med etablering av ett antal företag där forskningen tas hela vägen till marknaden, säger Lars Samuelson, grundare av NanoLund vid Lunds universitet och initiativtagare till ProNano.

De investeringar som görs i materialforskning i Sverige är enligt Lunds universitet betydande. Cirka 700 miljoner kronor investeras årligen i enbart universitetsbaserad nanomaterialforskning.

Länk till dokumentet ”Kraftsamling för framväxten av en världsledande nanomaterialindustri”.

Comments are closed.