Programvara för test av halvledarkomponenter

Från National Instruments kommer TestStand Semiconductor Module, ett mjukvaruverktyg för att snabbt skapa, implementera och underhålla optimerade testsystem för halvledarkomponenter.

Med TestStand Semiconductor Module går det att programmera system, som används för att karakterisera komponenterna under utvecklingsarbetet med samma metoder som används i produktionen, det vill säga med NI:s testsystem för halvledarkomponenter (Semiconductor Test System, STS). Därmed kortas tiden för att korrelera mätningarna mellan utveckling och produktion. Baserat på industristandarden TestStand, en testhanteringsmjukvara som används av över 10 000 utvecklare runt om i världen, ger TestStand Semiconductor Module dessutom kunderna möjligheten att bygga egna “rack-and-stack”-system för produktionstest av halvledarkomponenter utan att använda arkitekturen i NI:s halvledartestare STS.
– NI fortsätter att sänka kostnaden för test av halvledarkomponenter med öppen mjukvara och modulär hårdvara, säger Ron Wolfe som är ansvarig för halvledartest på NI. År 2014 lanserade vi STS som adderade halvledarspecifika funktioner till den öppna och flitigt använda PXI-plattformen. Idag förbättrar vi produktiviteten för testutveckling genom en TestStand-modul speciellt framtagen för behoven vid test av halvledarkomponenter, från karakterisering till volymproduktion.

Comments are closed.