Annons

Ökat sortiment av test- och analysprodukter

Farnell har utökat sitt utbud av test- och mätningsprodukter med ett nytt sortiment av miniatyrspektrometrar och tillhörande utvärderingssatser från Broadcom.

Broadcoms familj av kompakta, moduluppbyggda spektrometerenheter kan användas för att utföra noggranna mätningar av ultraviolett (UV), synligt (VIS) och nära infrarött (NIR) ljus. De är lämpliga för ett stort antal olika tillämpningar, inklusive processtyrning och övervakning, medicinsk diagnostisering, vattenkvalitet, material- och polymeranalys, färgmätningar, miljöanalys, ljusmätningar, ramanspektroskopi och kvalitetskontroll.

Broadcoms USB-spektrometrar och tillhörande utvärderingssatser som finns på lager hos Farnell inkluderar:

* Qneo infraröd spektrometer är konstruerad för tillförlitlig och kostnadseffektiv, industriell integrering för högvolymintegration, som stöd vid optisk analys inom spektralintervallet 950–1700 nm. Qneo är utrustad med en an InGaAs-givaruppställning utan kylning som ger professionell avkänning med hög känslighet. Den kompakta konstruktionen är mindre än ett kreditkort och är mycket robust, med hög tålighet i industriella miljöer, höga optisk prestanda och enkel integrering med flera seriegränssnitt.

* Qmini-sortimentet är tillverkat med miniatyrspektroskopi med inbyggd elektronik för mobila tillämpningar och industriell integrering, och omfattar UV-, VIS- och NIR-intervaller. Två av sex modeller har ett brett spektralintervall från 190–1100 nm, en UV-förstärkt och en känslighetsoptimerad för synligt ljus. Det kompakta utförandet gör att Qmini kan integreras i trånga tillämpningar med begränsat utrymme, t.ex. patientnära detektering. Kraftfull och inbyggd elektronik ger enkel integrering och förbättrad spektrabearbetning.

* Qwave2-sortimentet ger höga prestanda i ett kompakt paket för mätningar i UV-, VIS- och NIR-regionerna. Qwave har prestanda som normalt bara finns i större spektrometrar, med hög optisk upplösning och känslighet, ett dynamiskt intervall och hög termisk stabilitet. Med en högupplöst, linjär CCD-detektor på 3648 bildpunkter är Qwave lämplig för laboratorier och originaltillverkare.

Comments are closed.