Annons

EU behöver starkare ekosystem för halvledare

SEMI, den globala sammanslutningen för tillverkare av halvledarproduktionsutrustning, rekommenderar EU-kommissionen att fortsätta att satsa kraftfullt för att förbättra Europas ekosystem för halvledartillverkning.

Rekommendationerna fokuserar på det kritiska behovet av ett starkare ekosystem för mikroelektronik och en långsiktig strategi för halvledarproduktion.

– Halvledare måste fortsätta att vara en kärnverksamhet i Europas industriella och teknologiska ambitioner, säger Laith Altimime, president för SEMI Europe. Lanseringen av ”Industrial Alliance on Processors and Semiconductor Technologies” och europeiska ”CHIPS Act” är viktiga steg för att säkra leveranskedjor och framtida konkurrenskraft på mikroelektronikområdet.

Comments are closed.