GKN Aerospace partner till nya kompetenscentra

Energimyndigheten beslutade i december om att elva nya kompetenscentra får dela på 600 miljoner kronor för att accelerera omställningen bort från fossilsamhället och stärka Sveriges konkurrenskraft. GKN Aerospace är partner i två av dessa; TechForH2 som leds av Chalmers tekniska högskola ska fokusera på teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi samt CESTAP som leds av Lunds tekniska högskola och är ett kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion.

– Vi är glada över att dessa centra bildas och ser fram emot att samarbeta med dem i utvecklingen av teknologier som kommer att bidra till att ställa om flyget till fossilfrihet, säger Henrik Runnemalm, forskningschef vid GKN Aerospace. Vi ser dessa satsningar från Energimyndigheten som viktiga pusselbitar för att svensk industri ska kunna fortsätta att ta ledande roller i klimatomställningen.

Energimyndigheten genomförde under 2020 och 2021 en utlysning om kompetenscentra för ett hållbart energisystem. Ett kompetenscentrum ska främja långsiktig samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor i uppbyggnaden av internationellt attraktiva forskningsmiljöer.

Totalt lämnades 29 ansökningar in och Energimyndigheten beslutade i december om stöd till 11 av centren om ett totalt belopp av 594 miljoner kronor fördelat över fem år med möjlighet till förlängning ytterligare fem år. Energimyndighetens stöd växlas upp med motsvarande stöd från lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor. Det innebär att den sammanlagda finansieringen för de 11 centrumen motsvarar därför cirka 1,8 miljarder kronor.

Kompetenscentrat TechForH2 har en total budget på 162 miljoner och kommer att fokusera på tillämpad vätgasforskning riktad mot tung transport, inklusive flyg. Centrat leds av professor Tomas Grönstedt på Chalmers och fokuserar i huvudsak på integrationen av nya tekniska lösningar i olika tillämpningar. Framgångsrik implementering av ny teknik är nödvändig för att snabbt uppnå stora minskningar i CO2-utsläpp och är även avgörande för att svenskt näringsliv förblir framgångsrikt.

Kompetenscentrat CESTAP för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion leds av professor Christer Fureby vid Lunds Tekniska Högskola och kommer att utveckla nya bränsleproduktionsvägar och fossilfria bränslen samt arbeta med potentiella modifieringar av turbinmotorer eller turbinmotorkomponenter för luftfart, sjötransport och reservkraftsproduktion. Total budget för CESTAP är 118 miljoner.

Comments are closed.