Annons

Mät blandarens spurioser på rätt sätt

När man mäter på blandarkretsar är det viktigt att förstå om det är själva blandarkretsen som genererar oönskade signaler, spurioser, eller om mätningen genomförs felaktigt. Weston Sapia, RF-applikationsingenjör vid Analog Devices Inc förklarar här hur mätningarna skall genomföras och vad man skall se upp med.

Mät intermodulationen med brus

För att mäta en mottagares intermodulationsegenskaper används traditionellt två signaler. Erfarenheten visar dock dålig korrelation mellan mätvärden och mottagarens uppförande i verkliga situationer. Den typ av mätning av brus, som på 60-talet infördes för att mäta på bärfrekvenssystem inom telekom, har visat sig vara lösningen på problemet.

Locka med avancerade instrument

Rätt testutrustningen till rimlig kostnad kan hjälpa små och medelstora företag att rekrytera de bästa ingenjörerna.

Låt en IC övervaka energiförbrukningen

Med bara en krets, tillsammans med en liten mikroprocessor, kan man övervaka energiförbrukningen i likströmssystem med upp till 100 V spänning.

Snabbare testsystem med snabbaste processorn

Mätsystem som bygger på PXI har den fördelen att de kan snabbas upp i takt med att nya, snabbare processorer når marknaden. Den här artikeln beskriver världens första PXI-system med en Intel Xeon-processor och PCI Express Gen 3.

Totalgrepp om EMC kräver immunitetsmätningar

Med begreppet EMC följer både vetskap om och tolkning av gällande lagar och direktiv, mätteknik för att verifiera EMC-egenskaper och konstruktionsteknik för att uppfylla kraven. Rohde & Schwarz fångade nyligen in alla delar i välbesökta seminarier i Norden: 100 personer i Stockholm och 50 i Göteborg. Här i reportaget tar vi upp begreppet immunitet (EMS, […]

Noggrann omvandlarkrets för temperatursensorer

En ny, noggrann temperatur-till-bit-omvandlare löser mätproblem som uppkommer då temperaturgivare av olika slag ansluts. Kretsen LTC2983 löser samtliga av de unika problem som termoelement, RTDer, termistorer och dioder uppvisar.

Mät med FFT och vågformsmatematik i oscilloskop

I arbetet med avlusning och validering av både digitala och RF-konstruktioner kan FFT (Fast Fourier Transform) och andra matematiska operationer göra oscilloskopet till ett värdefullt instrument då konstruktören tar konstruktionen från prototypstadiet till produktion.

Testa PA som har digital fördistordering

Att lägga in fördistorsion i en effektförstärkare (PA, power amplifier)för RF är en metod att linjärisera steget, dels för att kunna överföra komplexa moduleringsformer, dels för att minska störningarna i grannkanalen. David A Hall, produktchef, National Instruments, beskriver här i huvuddrag bakgrunden för de speciella mätmetoder och mätinstrument som krävs.

Tolv faskoherenta signaler testar radar

Test av radarsystem med tekniker som DOA, ”direction of arrival” och SAR (”syntetic apperture radar”) kräver mycket rena och faskoherenta signaler med anpassade vågformer.