Noggrann omvandlarkrets för temperatursensorer

En ny, noggrann temperatur-till-bit-omvandlare löser mätproblem som uppkommer då temperaturgivare av olika slag ansluts. Kretsen LTC2983 löser samtliga av de unika problem som termoelement, RTDer, termistorer och dioder uppvisar.

Mät med FFT och vågformsmatematik i oscilloskop

I arbetet med avlusning och validering av både digitala och RF-konstruktioner kan FFT (Fast Fourier Transform) och andra matematiska operationer göra oscilloskopet till ett värdefullt instrument då konstruktören tar konstruktionen från prototypstadiet till produktion.

Testa PA som har digital fördistordering

Att lägga in fördistorsion i en effektförstärkare (PA, power amplifier)för RF är en metod att linjärisera steget, dels för att kunna överföra komplexa moduleringsformer, dels för att minska störningarna i grannkanalen. David A Hall, produktchef, National Instruments, beskriver här i huvuddrag bakgrunden för de speciella mätmetoder och mätinstrument som krävs.

Tolv faskoherenta signaler testar radar

Test av radarsystem med tekniker som DOA, ”direction of arrival” och SAR (”syntetic apperture radar”) kräver mycket rena och faskoherenta signaler med anpassade vågformer.

Vektoriell nätverksanalys med många portar

Trenden inom avancerade vektoriella nätverksmätningar går mot mätobjekt med fler än 4 portar. Framför allt smartphones och surfplattor driver denna utveckling.

Övervakar kraftförsörjningen upp till drygt 80 V

Noggrann övervakning av matningsspänning och matningsström är av kritisk vikt för att spara energi i många tillämpningar. Här visas hur mätuppkopplingar enkelt kan åstadkommas genom att använda kommersiella komponenter och som kan övervaka från "rail-to-rail".

High resolution betyder inte alltid hög upplösning

I sin egen blogg, eBlogger, beskriver Joel Avruin betydelsen av effektiva bitars upplösning i oscilloskop. Han startade sin karriär som field application engineer vid Tektronix, blev sedan account manager och är idag regional försäljningschef i Baltimore.

Vad skiljer realtids- och samplingsoscilloskop?

Joel Woodward, senior product manager and Brig Asay high performance scope product manager från Agilent Technologies analyserar här vad som skiljer realtids- och samplingsoscilloskop och hur skillnaderna påverkar möjligheterna att mäta.

Testa GNSS-mottagare i realtid

Tidigare har man tvingats göra omfattande och kostsamma fälttester för att verifiera att en enhet fungerar korrekt under svåra förhållanden.Dessa testsekvenser ersätts i allt högre grad av record- and playbacksystem. Med speciella GNSS simulatorer kan man säkerställa funktionen under olika testförhållanden. Här ser vi R&S SMBV100A använd som GNSS-simulator.

Datainsamling och stora datamängder

Derrik Snyder från National Instruments skriver här om hur det inte längre handlar om att samla in så mycket data som möjligt utan om att snabbt få fram det som är intressant ur de stora datamängderna.