Locka med avancerade instrument

Rätt testutrustningen till rimlig kostnad kan hjälpa små och medelstora företag att rekrytera de bästa ingenjörerna.

Det råder brist på bra ingenjörer i Europa. De unga nyexaminerade ingenjörerna känner till detta och dras mot de stora företagsnamnen. Mindre företag, även de som arbetar med stora projekt, har ofta svårt att locka de bästa medarbetarna.

Rymdindustrin
Författaren till denna artikel stötte på detta problem när jag kom i kontakt med ett medelstort ingenjörsföretag i Europa. Företaget erbjuder små satelliter, rymdmekanismer och rymdstrukturer samt instrument och anläggningar för forskning kring tyngdlöshet under bemannade och obemannade rymdfärder. Med tanke på att så många unga ingenjörer drömmer om att arbeta med rymdprojekt antog jag att företaget inte skulle ha några problem att locka ingenjörer. Men så var inte fallet. Eftersom företaget inte var allmänt känt var de tvungna att slåss om de bästa ingenjörerna med större organisationer.
Därför började cheferna på företaget att söka efter sätt att göra arbetsplatsen till ett mer attraktivt prospekt för nya ingenjörer. Budgeten var begränsad så problemet gick inte att lösa med stora summor pengar, varken i höga löner eller i dyr utrustning för att fresta nyanställda. Företaget tog dessutom bara in en ny kandidat vid särskilda tillfällen, vilket gjorde det ännu viktigare att hitta rätt person.

Testutrustning
Men en svårighet som många unga ingenjörer ställs inför när de börjar på ett företag är bristen på egen testutrustning. Vanligen måste de dela testutrustning med de mer erfarna ingenjörerna eller till och med boka tid för att få använda utrustningen.
Att köpa egen utrustning till nya ingenjörer är ofta för dyrt. En ny avancerad spektrumanalysator på 26 GHz kostar exempelvis ofta runt 58 000 euro. Att köpa en sådan till varje person äter upp en stor del av budgeten. Rymdföretaget hade en policy att deras kapitalutgiftsbudget skulle fördelas per projekt per år. Även om yngre ingenjörer kontrakterades för att arbeta med dessa projekt var det svårt att försvara så stora investeringar för en produkt som ingenjören inte använder hela tiden.
Detta är inte ovanligt. Små ingenjörsföretag stöter regelbundet på problemet att deras nya ingenjörer inte får tillgång till en stor del av testutrustningen. En spektrumanalysator per ingenjör händer nästan aldrig.
Men för ingenjörerna kan det vara roligare om de kan testa projekt under arbetets gång. Ingenjörerna blir också mer effektiva när de testar nya idéer. De har inte erfarenheten att arbeta igenom en idé och vill inte behöva vänta tills testutrustningen är ledig så att de kan testa sina idéer. Men enkel tillgång till testutrustning ökar deras effektivitet i projektet och eliminerar en hel del teoretiska misstag.

Förutsättning för experiment
Med ständig tillgång till testutrustning kan ingenjörer till exempel experimentera. I en matematisk modell kan de ange absurda värden för att se vad som skulle hända, men inte i den verkliga världen. Att ha tillgång till testutrustning gör det möjligt att genomföra denna typ av experiment under arbetets gång, vilket ökar deras produktivitet. Att ha möjlighet att kontrollera vad de gör innebär också att de lär sig och förbättras i en snabbare takt.
Att ha sin egen utrustning gör också att de slipper känna sig blyga över att behöva be mer erfarna kollegor om att få låna deras utrustning.

Alternativ
Allt detta är anledningen till att dedikerade testinstrument för en ung ingenjör kan vara en bra investering. För mindre företag är dock 58 000 euro för en spektrumanalysator mycket pengar. Men den unge ingenjören kollar ofta bara grunderna och behöver därför inte en helt ny avancerad analysator. Detta är särskilt sant inom radiofrekvensområdet där den senaste utrustningen erbjuder vissa fördelar, men där man fortfarande måste lära sig grunderna.
Rymdföretaget jag nämnde bestämde sig för att titta på begagnad utrustning och kontaktade Electro Rent Europe. Här upptäckte cheferna att en spektrumanalysator på 26 GHz kostade 18 000 euro. Med Flex Term-tjänsten kunde investeringen fördelas över två år, vilket bara är 750 euro per månad och väl inom projektets budget.
Företaget testade detta med en nyanställd ingenjör för några år sedan och blev så imponerade att förfarandet nu har blivit standard när en ingenjör anställs. Detta leder inte till fler sökande när de rekryterar, men det gör det lättare att övertyga sökande om att företaget är en bra arbetsgivare.

Locka lättare

Att locka de bästa ingenjörerna när det råder arbetskraftsbrist kan vara svårt för små och medelstora företag. Men i stället för att låsa en massa pengar i en dyr investering är det bättre att på annat sätt ge dem tillgång till utrustning som gör deras jobb roligare och mer produktivt: Genom att vända sig till marknaden för begagnad utrustning och dela upp betalningarna kan det vara betydligt billigare än många tror. Bra testutrustning kan göras tillgänglig för bara en liten summa per månad.
Som det lilla europeiska rymdföretaget har upptäckt kan de nu för en försumbar inverkan på budgeten konkurrera med några av de större aktörerna när det gäller att rekrytera de senaste ingenjörerna. När unga ingenjörer rekryterats blir de mer produktiva och lär sig yrket mycket snabbare. Dessa faktorer kan vara avgörande för alla små och medelstora företag, för utan nytt blod med nya idéer kan vägen framåt vara minst sagt svår.
Monter på S.E.E.: C05:21

 

Comments are closed.