Annons

GKN Aerospace utvecklar framdrivning för elflygplan

Energimyndigheten och GKN Aerospace i Trollhättan satsar tillsammans närmare 7 miljoner kronor i projektet EleFanT – Elektrisk fläkt för framdrivning (Electric Fan Thruster).

Tredje generationens kompakta PLC-serie

ABB utökar sin AC500-portfölj i och med lanseringen av AC500-eCo V3, en helt ny kompakt PLC-serie i sju olika utföranden. Serien är designad för att möta kraven från extremt priskänsliga applikationer till applikationer med högre krav och komplexitet.

Sju kvinnliga doktorander stärker Primus forskning

Under senaste året har sju kvinnor rekryterats till Högskolan Västs forskning inom produktionsteknik och Industriellt arbetsintegrerat lärande.

Smart textil hjälper äldre hantera långvarig smärta

Långvarig smärta är kanske den enskilt viktigaste faktorn då äldre tappar i livskvalitet. Ny teknologi som bygger på behandlande smarta textilier kan underlätta att hantera smärtan. I ett nytt projekt på Smart Textiles vid Science Park Borås, Högskolan i Borås och Karolinska Universitetssjukhuset ska prototyper baserade på behandlande elektrostimulerande smarta textilier utvecklas och testas inom […]

Högskolan Väst och Tech InWest Sweden

För att lösa samhällets utmaningar krävs nya och hållbara lösningar i stor skala. Det är fokus för eventveckan Tech InWest Sweden som i november arrangeras av Innovatum Science Park, Högskolan Väst med flera. Veckan erbjuder ett smörgåsbord av event och vänder sig till alla som vill driva affärer, innovation och skapa förändring med hjälp av […]

Världens tystaste 3D-skrivare

Från svenska ZYYX Labs AB kommer ZYYX Pro II 3D-skrivaren för kompositmaterial. Skrivaren har låg ljudnivå i kombination med egenutvecklade filter av renrumsklass och kan användas för att ta fram funktionella prototyper i mekanikutvecklingsprojekt eller producera mindre serier av starka komponenter, jiggar eller fixturer.

Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Nu finns det en europeisk standard för automatiska anordningar för laddning av eldrivna tunga fordon, även fastställd som svensk standard SS-EN 50696 av SEK Svensk Elstandard.

ABB utvidgar SCARA-robotsortimentet

ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. Roboten är utformad att uppfylla elektronikbranschens krav på höghastighetsproduktion i allt mer komplexa tillverkningsprocesser och klarar mycket höga hastigheter, stor noggrannhet och repeterbarhet för montering, plockning och hantering av olika uppgifter.

Byggstart för Sveriges nya forskningsanläggning för elektromobilitet

Nu blir Sveriges största testanläggning för elektromobilitet – SEEL – verklighet på Gateway Säve i Göteborg. Satsningen ska flytta fram positionerna för svensk forskning och stärka samarbetet kring utvecklingen av fossilfria, hållbara transportmedel – som eldrivna fordon, fartyg och flygplan. Anläggningen ska stå klar 2023. Näringsminister Ibrahim Baylan och representanter för Castellum, RISE, Chalmers och […]

Teknik för framtidens elbilsbatterier

Antalet elfordon ökar snabbt över hela världen. Samtidigt ställs allt högre krav på mer tillförlitliga och hållbara batterier. Högskolan Väst har nyligen startat två spännande forskningsprojekt som kan bidra till utvecklingen av bättre batterier. Båda projekten utgår från forskningsområden där högskolan har spetskunskaper: Svetsteknik, termisk sprutning och materialkunskap.