Annons

Testmiljöer bidrar till fler innovationer

Nu öppnas nya dörrar för mindre företag som vill växa och utveckla nya produkter och tjänster i Stockholmsregionen. Tre starka test- och demomiljöer har fått finansiering av Europeiska Regionalfonden för att skapa vägar till forskning och utveckling för små och medelstora företag. Bakom initiativet står Openlab, Kista Science City AB och Södertälje Science Park. Med […]

Potential för ökad handel mellan Sverige och Tyskland

Tysk-Svenska handelskammarens senaste enkät bland företag pekar på en utvecklingspotential för handeln mellan länderna. Enligt enkätdeltagarna behövs ett ökat utbyte och erfarenheter inom framför allt transporter, energi- och miljöteknik, digitalisering av industrin och IT-frågor.

Strålningståliga lösningar för NewSpace

Från Microchip kommer en ny styrkrets (MCU) som kombinerar specificerad strålningsprestanda med de kostnadsbesparingar som användningen av COTS-(Commercial Off-The-Shelf)-kretsar erbjuder. AtmegaS64M1 tillgodoser behoven för NewSpace och andra kritiska flyg- och rymdtillämpningar som kräver snabb utveckling och låg kostnad.

En av sex kontrollerar aldrig julbelysningen

Inför julen pyntas hemmen med julstjärnor, ljusstakar och ljusslingor. Det är viktigt att tänka på säkerheten när alla ljus, sladdar och kontakter plockas fram. Trots stor brandrisk kontrollerar en av sex personer aldrig sina julljus, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

10 miljoner till nätbaserade kurser

Jönköping University och Karlstads universitet beviljas totalt 9,7 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade spetsutbildningar.

Robotdräkten HAL underlättar rehabilitering

Robotdräkten HAL är ett så kallat exoskelett, som används som stöd vid strokerehabilitering. 2012 påbörjades kliniska tester vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus. Nu är de initiala testerna klara och resultaten är positiva. Robotdalen söker i samband med detta en samarbetspartner till det japanska företaget, för etablering på den svenska marknaden. Robotdräkten […]

76 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt

KK-stiftelsen har beviljat anslag till 21 forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 76 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

Skellefteå Kraft väljer bränslecell

Skellefteå Kraft har initierat Zero Sun Project, en vanlig villa som är frikopplad från elnätet och som är självförsörjande genom solenergi. PowerCell Sweden AB skall leverera det bränslecellssystem som ger el under årets mörka timmar. Skellefteå Kraft har initierat Zero Sun Project som ett realtidexperiment och vill utmana allmänhetens sätt att se på elförsörjning.

Bidrag för Strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar varje år ut bidrag för projekt som främjar kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan akademin och näringslivet/vården. I år fördelas 15 miljoner kronor på 14 sökande.

Etronix distributör för Ridgetop Group

Ridgetop Group, som specialiserar sig på teknik för prognostisering, övervakning och självtest av elektroniska system, blir nu lättillgängligt i Norden och Estland.