ZTE tar marknadsandelar

Företagets leveranser av GSM-utrustning växer snabbast i branschen och det kinesiska bolaget förutspås bli en av de tre största globala leverantörerna på nyare marknader under 2009, enligt en rapport från Frost & Sullivan.

Enligt rapporten dominerar fortfarande GSM och UMTS den globala mobiltelemarknaden med 83,5 procent av alla abonnemangen. GSM-leveranserna upptog den höga nivån av motsvarande 3.5 miljoner bärfrekvenser under 2008, med en lätt inbromsning från år 2007 som enligt Frost & Sullivan till stor del beror på den globala finansiella krisen och 3G-marknadens tillväxt.

I termer av leveranser av nya GSM bärfrekvenser fördelades dessa enligt följande: Ericsson (31%), Huawei (27%), Nokia-Siemens (16%), ZTE (15%) och Alcatel-Lucent (9%) av den totala världsmarknaden under 2008. Övriga leverantörer stod för två procent av leveranserna. Statistiken indikerar att trots inbromsningen avseende utrullning av GSM-nätverk på den globala marknaden har ZTE ändå registrerat en snabb ökning av sina GSM-leveranser under tre på varandra följande år. Med en tillväxt (Compound Annual Growth Rate, CAGR) på 120 procent under de tre senaste åren har ZTE:s leveranser av GSM-utrustning varit den snabbast växande av alla inom telekomindustrin. Rapporten förutspår att ZTE kommer att gå om Nokia-Siemens och bli en av de tre främsta globala leverantörerna av GSM-utrustning 2009. Enligt Frost & Sullivan föll Nokia-Siemens globala marknadsandel från 35 procent till 16 procent under 2008. I rapporten förutspås också att den pågående trenden håller i sig och att ZTE gradvis kommer att bli den ledande leverantören på den globala trådlösa kommunikationsmarknaden med tanke på fördelarna som enligt Frost & Sullivan är företagets lokalisering, kundanpassade innovationer och låga kostnad.

Comments are closed.