ZTE bygger miljöanpassad 3G

Telekomföretaget ZTE bygger i samarbete med operatören China Unicom ett 3G-nätverk vars basstationer innehåller miljöanpassade komponenter med låg energiförbrukning.

Den första basstationen av denna typ är nu klar. Den drivs av el som genereras av sol och vind, förnyelsebara energiformer. I och med att basstationerna kan drivas utan personal på plats, något som annars är nödvändigt, sjunker den totala ägarkostnaden.
Basstationen är byggd i bergen i Shenzhen i Kina. Den vind- och solenergidrivna basstationslösningen kan driftsättas i de flesta olika miljöer och kan anpassas till de lokala förhållandena vilket innebär att man kan bestämma hur mycket el som ska genereras från vind och sol. Det bidrar till en stabil elförsörjning. Lösningen är tyst och släpper inte ut några växthusgaser då den drivs av sol och vindenergi.

Comments are closed.