Ytterligare 1500 får lämna Ericsson

Ericssons resultat för fjärde kvartalet låg på analytikernas förväntade 6,7 miljarder kronor. De planerade personalneddragningarna ökas med 1500 till 6500 anställda.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen med 13 procent. Det är framför allt den lönsamma försäljningen av GSM-system som viker och ny teknik för mobilt bredband och IP uppväger inte denna.
Ericsson skriver i sin delårsrapport att under 2009 blev operatörer i ett flertal utvecklingsländer alltmer försiktiga i sina investeringar. Det gäller särskilt i Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika. Däremot visade marknaderna i Kina, Indien och USA fortsatt god utveckling med stora nätutbyggnader.
Ericsson meddelade för ett år sedan att man avsåg att spara 10 miljarder kronor. Nu vill man minska kostnaderna med ytterligare 5 till 6 miljarder kronor. När sparprogrammet är genomfört skall personalstyrkan ha minskats med 6500. Programmet berör 2000 anställda i Sverige.

 

Comments are closed.